ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติศาสตร์ของชนชาติอ้ายไต ยุคโบราณ ก่อน พ.ศ.-พ.ศ.๑๙๕๕
dot
dot
ประวัติศาสตร์เมืองไชยา คันธุลีและนครศรีธรรมราช
dot
bulletคำนำ
bulletบทที่ ๑ เมืองไชยา สมัยชื่อ เมืองมิถิลา
bulletบทที่ ๒ เมืองไชยา สมัย พระเจ้าสุมิตร ปกครองเมืองโกสมพี
bulletบทที่-๓ เมืองโกสมพี(ไชยา) สมัย สหราชอาณาจักรเทียน
bulletบทที่ ๔ เมืองไชยา สมัย สหราชอาณาจักรเทียนสน ชื่อ เมืองจิวจิ
bulletบทที่ ๕ เมืองจิวจิ(ไชยา) สมัย ราชวงศ์ขุนเทียน ถูกทมิฬโจฬะ ยึดครอง
bulletบทที่ ๖ เมืองไชยา สมัยราชวงศ์เทียนเสน เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองกิ่งดาว
bulletบทที่ ๗ เมืองไชยา สมัย ราชวงศ์โคตะมะ เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองศรีโพธิ์
bulletบทที่ ๘ เมืองคันธุลี สมัย สหราชอาณาจักรคีรีรัฐ กรุงคันธุลี
bulletบทที่ ๙ เมืองไชยา สมัยราชวงศ์หยาง-โคตมะ
bulletบทที่ ๑๐ เมืองไชยา สมัย ราชวงศ์ขุนหลวงใหญ่ไกลโศก
bulletบทที่ ๑๑ เมืองไชยา สมัยราชวงศ์อู่ทอง
bulletบทที่ ๑๒ เมืองไชยา สมัย ท้าวอู่ทอง หนีภัยสงครามแย่งม้า มาที่เมืองศรีโพธิ์
bulletบทที่ ๑๓ เมืองไชยา สมัยชื่อ เมืองศรีโพธิ์-อู่ทอง
bulletบทที่ ๑๔ เมืองไชยา สมัย ตอนปลายของ สหราชอาณาจักรคีรีรัฐ
bulletบทที่ ๑๕
bulletบทที่ ๑๖
bulletบทที่ ๑๗
bulletบทที่ ๑๘
bulletบทที่ ๑๙
bulletบทที่ ๒๐
bulletบทที่ ๒๑
bulletบทที่ ๒๒
bulletบทที่ ๒๓
bulletบทที่ ๒๔
bulletบทที่ ๒๕
bulletบทที่ ๒๖
bulletบทที่ ๒๗
bulletบทที่ ๒๘
bulletบทที่ ๒๙
bulletบทที่ ๓๐
bulletบทที่ ๓๑
bulletบทที่ ๓๒
bulletบทที่ ๓๓
bulletบทที่ ๓๔
bulletบทที่ ๓๕
bulletบทที่ ๓๖
bulletบทที่ ๓๗
bulletบทที่ ๓๘
bulletบทที่ ๓๙
bulletบทที่ ๔๐
bulletบทที่ ๔๑
bulletบทที่ ๔๒
bulletบทที่ ๔๓
bulletบทที่ ๔๔
bulletบทที่ ๔๕
bulletบทที่ ๔๖
bulletบทที่ ๔๗
bulletบทที่ ๔๘
bulletบทที่ ๔๙
bulletบทที ๕๐
bulletบทที่ ๕๑
bulletบทที่ ๕๒
bulletบทที่ ๕๓
bulletบทที่ ๕๔
bulletบทที่ ๕๕
bulletบทที่ ๕๖
bulletบทที่ ๕๗
bulletบทที่ ๕๘
bulletบทที่ ๕๙
bulletบทที่ ๖๐
bulletบทที่ ๖๑
bulletบทที่ ๖๒
bulletบทที่ ๖๓
bulletบทที่ ๖๔
bulletบทที่ ๖๕
bulletบทที่ ๖๖
bulletบทที่ ๖๗
bulletบทที่ ๖๘
bulletบทที่ ๖๙
bulletบทที่ ๗๐
bulletบทที่ ๗๑
bulletบทที่ ๗๒
bulletบทที่ ๗๓
bulletบทที่ ๗๔
dot

dot


พระศรีธรรมโศกราช
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ต้องกราบขออภัย ท่านผู้อ่านด้วยครับ กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงเนื้อหา ให้เป็นประวัติศาสตร์เมืองไชยา คันธุลีและนครศรีธรรมราช แต่สามารถติตามอ่านเนื้อหาที่สมบูรณ์กว่าได้ในที่ www.usakanaenew.com/index.php จตุคามรามเทพกับประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย

 

 
มหาจักรพรรดิท้าวพันตา(ขุนเทียน) ผู้สร้างสหราชอาณาจักรคีรีรัฐ หรือ พนม พระองค์ท่านเป็นต้นราชวงศ์มอญในอาณาจักรฟ้าอิสาน หรืออาณาจักรอิสานปุระในเวลาต่อมาและเป็นต้นราชวงศ์โจละเขมรหรือขอมเขมร ในอาณาจักรพนมมันตัน
More...
พระนางอิสาน เป็นมเหสีพระองค์หนึ่งของมหาจักรพรรดิขุนเทียน มีพระโอรสสี่พระองค์ ได้แก่เจ้าฟ้าอิสาน เจ้าฟ้าแดด เจ้าฟ้าสูง และเจ้ายาง ฯลฯ เป็นต้นราชวงศ์มอญ ในรัฐนาคดิน ในปี พ.ศ. ๖๙๒ ได้สร้างแคว้นกาละศีล(กาฬสินธิ์) แคว้นฟ้าแดดสูงยาง และแค้วนอื่นๆในพื้นที่มหาสาร
More...
ท้าวธนูรักษ์ กรุงเวียงจันทร์ กษัตริย์เชื้อสายพระเจ้าสุมิตร(ขอมไต) ผู้ฟื้นฟูสหราชอาณาจักรคีรีรัฐ (พนมหรือฟูนันก๊ก)
More...
พระพุทธรูปจำลองมหาจักรพรรดิหยางเจ้าจูเหลียน
More...
มหาจักรพรรดิท้าวหยางหลีชุน กรุงสระทิ้งพระ สงขลา
More...
ขุนหลวงใหญ่ไกลโศก เอกอัครราชทูตประจำประเทศจีนและผู้สำเร็จราชการกรุงสระทิ้งพระ
More...
มหาจักรพรรดิท้าวอุเทน กรุงพนมสายรุ้ง ภูเขาตอก อ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
More...
จักรพรรดิท้าวเทพนิมิตร กรุงศรีพุทธิ อ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
More...
ท้าวมหาฤกษ์ กรุงละโว้ ลพบุรี
More...

เทวรูปจำลองพระนางอุษาเทวี (พระนางตอแหล)ผู้สร้างความแตกแยกของบ้านเมืองในยุคนั้น
More...


เทวรูปมหาจักรพรรดิพ่ออู่ทอง(พ่อหะนิมิตร) ผู้สร้างสหราชอาณาจักรศรีโพธิ์

เทวรูปจำลองจักรพรรดิพ่อศรีไชยนาถ(เจ้าชายทู่ลี่) ผู้ร่วมสร้างสหราชอาณาจักรศรีโพธิ์ และสร้างแคว้นตาม้ากลิงค์(ตาพรลิงค์ หรือ ตันหม่าลิงค์) นครศรีธรรมราชicon

รายละเอียดสินค้าโดยย่อ ก่อนดูรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ด้านใน


เทวรูปจำลองพระยาโยธิกา ผู้สร้างแคว้นโยธิกา(อโยธยา)


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กลุ่มเครือข่ายศึกษาประวัติศาสตร์ อุษาคเนย์ ชัยวลัญช์ ธนาเกียรติชาคร
ที่อยู่ :๑๓๖ (บ้านปากป้าย) หมู่ที่ ๗ ถ.กะโรม ต.กำแพงเซา อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ : ๘๐๒๘๐
มือถือ : ๐๗๕-๘๐๐-๖๘๘
อีเมล : chaiwalan.t@gmail.com
เว็บไซต์ : www.usakanae.com/index.php